Skjemaet vil bli sendt til post@afjordsbatenkystlag.no

    Leder Åfjordsbåten Kystlag:
    Odd Grøtting

    Tlf: 926 15 816
    E-post: post@afjordsbaten.no