Skjemaet vil bli sendt til post@afjordsbatenkystlag.no

Leder Åfjordsbåten Kystlag:
Asle Morkemo

Tlf: 958 54 875
E-post: post@afjordsbaten.no