Skjemaet vil bli sendt til post@afjordsbatenkystlag.no

Leder Åfjordsbåten Kystlag:
Odd Grøtting

Tlf: 926 15 816
E-post: post@afjordsbaten.no