Kystkulturdagene i Lysøysund 2017 – foto: Petter Bueng